Previous Next

Rizikové kácení v Táboře

Rizikové kácení dřeviny ve veřejné zeleni za použití výškové plošiny.